Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Tenzona.cz  >  Realizace a servis

Realizace a servis průmyslových vah

Servis zajišťujeme tak, abyste nebyli obtěžováni neplánovanými výpadky Vaší váhy.

Servisní technici na silniční váze

Projekční práce

Firma Tenzona zajišťuje kompletní vypracování projektů pro výrobu, stavební řízení a realizaci vah a to v nejrůznějších odvětvích průmyslu. Při projekci průmyslových vah zaručujeme individuální přístup k zákazníkovi, který je zajištěn zkušenými specialisty firmy Tenzona.

Inženýrská činnost

Kvalitní a léty proškolený personál firmy Tenzona je schopný analyzovat a navrhnout vážní systém na míru, podle individuálních potřeb zákazníka.

Stavební práce a montáž

Výstavba a montáž vah je prováděna zkušenými pracovníky, čímž je zajištěna mimořádná kvalita a preciznost provedení průmyslových vah Tenzona.

Kvalitní technologie a servis spojený s pravidelným úředním ověřením zajistí, že vás nebudou obtěžovat závady vážního systému. Váhy Tenzona jsou každé dva roky diagnostikovány našimi servisními pracovníky. Zároveň je provedena údržba, servis a úřední ověření váhy. Tento postup zajišťuje bezporuchový provoz vah v dvouletém období mezi ověřováním.

Softwarové aplikace

Softwarové aplikace jsou nezbytnou součástí moderních vážních systémů. Společnost Tenzona je schopna zajistit specializovaná řešení pro nejrůznější typy aplikací například v návaznosti na řízení technologických procesů a napojení na zpracování dat daného podniku.

Servisní činnost

  • záruční a pozáruční servis odborně proškolenými
    pracovníky společnosti Tenzona
  • revize vah v dvouletém cyklu společně s ověřením = spolehlivý a bezporuchový provoz
  • maximální servisní reakční doba je 48h, může být zkrácena podmínkami servisní smlouvy
  • servisní smlouvy - možnost výběru z několika variant servisních smluv pro zrychlení reakční doby, prodloužení záruční doby apod.

Kalibrace a ověření

Váhy určené k obchodnímu procesu podléhají podle vyhlášky č. 345/2002 Sb. (v návaznosti na „Zákon o metrologii“ č. 505/1990 Sb.) jako stanovené měřidlo povinnému ověřování každé dva roky. Před uplynutím této lhůty je nutno provést revizi, seřízení a váhu ověřit za účasti Českého metrologického institutu (ČMI). Naše společnost, sestavuje plán ověřování vah, jehož cílem je zajistit ověření a kalibraci vah všech našich klientů kvalitně autorizovaným servisem, čímž je zamezováno vzniku závad pro další cyklus vážení. Kompletní komentovaný zákon o metrologii naleznete na stránkách ČMI zde.

Slovníček pojmů

Údržba, revize váhy (profylaxie) – jedná se o pravidelnou údržbu a péči o váhu, která prodlužuje životnost váhy. Váha se v průběhu času zanáší a může to dojít až k nesprávnému vážení. Technik společnosti TENZONA s.r.o váhu prověří seřídí jednotlivé komponenty a v případě potřeby jsou vyměněny opotřebované části váhy. Doporučený interval údržby je 1x ročně.

Seřízení váhy – Jedná se o seřízení váhy (justování) servisním technikem TENZONA. Samotné seřízení váhy probíhá pomocí etanolových závaží aby váha vážila co nejpřesněji. Může se jednat například o výměnu T-profilu, zámečnických prvků apod.

Kalibrace váhy – kalibrací majitel váhy zjistí, kvalitu a výkonost svého měřidla. Zjistí s jakou přesností váží a její odchylky. Dále pak zjistí metrologické charakteristiky přístroje. Po kalibraci je majitel váhy schopen vážit s užším intervalem ochylky. Výstupem je kalibrační list a může jej provádět TENZONA s.r.o.

Oveření váhy – v případě, že je váha využívána k obchodnímu styku (fakturaci) je nutné každé 2 roky váhu úředně ověřit. Tímto úředním ověřením je majiteli zajištěno přesnost vážení dle stanovené třídy přesnosti. Ověření váhy provádí ČMI (Český metrologický úřad) pomocí etanolových závaží. Výstupem je vystavení ověřovacího listu nebo váhu opatří úřední značkou. Další názvosloví cejchování, úřední ověření, ES ověření. Rozlišujeme na prvotní (uvedení měřidla na trh + ověření) a následné (další ověření měřidla).

Realizujeme

Ověřování kolejové váhy
Ověřování kolejové váhy
Kalibrace silniční váhy
Kalibrace silniční váhy