Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Tenzona.cz  >  Silniční statické váhy  >  Legislativa pro silniční váhy

Legislativa pro silniční váhy

Za jakých okolností je nutné nechat váhu ověřit?

Pokud je cena stanovena na základě hmotnosti komodity, je nutné váhu provozovat, jako stanovené měřidlo. Stanovená měřidla podléhají dohledu státnímu kontrolnímu orgánu – Českému metrologickému institutu (ČMI), který je oprávněn tyto měřidla ověřovat. Ověřené stanovené měřidlo opatří Český metrologický institut nebo autorizované metrologické středisko úřední značkou nebo vydá ověřovací list anebo použije obou způsobů.

Jakou má ověření platnost?

Platnost ověření jsou 2 roky. Doba platnosti ověření stanoveného měřidla se počítá od začátku kalendářního roku následujícího po roce, v němž bylo ověření stanoveného měřidla provedeno. Příklad: váha byla ověřena 1.3.2016 (v sudém roce) - platnost ověření do 31.12.2018 (do konce následujícího sudého roku). Platnost ověření zaniká taktéž s úpravami stanoveného měřidla, které mění jeho vlastnosti (výměna komponent systému atp.)

Co následuje po poruše váhy?

Při poškození plomby platného ověření např. při výměně snímačů, opravě slučovací skříně, opravě indikátoru, se musí stanovené měřidlo opětovně úředně ověřit. Náklady vzniklé s následným ověřením hradí provozovatel váhy.

Jaká je povolená odchylka měření pro silniční váhy?

Odchylka váhy je stanovena na základě předpisu pro danou třídu přesnosti. Silniční váhy standardně spadají do třídy přesnosti III s počtem 3000 dílků na celkový rozsah vážení.

Příklad: pro 60 t váhu vychází krok stupnice 60 000 kg/3000 dílků=20 kg . Při zatížení váhy 60t je povolená chyba při ověřování 1,5d /30kg/ a za provozu ±3d /±60kg/ viz graf.  Maximální povolená odchylka při zobrazované hmotnosti 60 t je ±60kg.