Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Tenzona.cz  >  Automatizace vážícího procesu

Automatizace vážícího procesu

Cílem automatizace je zefektivnění vážení, získání jednoznačných přehledů a ušetření nákladů na zaměstnance. Veškeré periferie je možné použít, jak k průmyslovým vahám Tenzony, tak k vahám všech výrobců.

Periferie pro identifikaci materiálu, vozidel a řidičů na silniční váze

SATEN 1/ SATEN 1 s tiskárnou

Jedná se o terminál, který identifikuje řidiče na základě čipové karty, kterou řidič přikládá ke čtečce. Ke kartě jsou přiřazeny identifikační údaje jako je dodavatel, materiál, SPZ a další informace potřebné k identifikaci. Terminál může být umístěn v obou směrech váhy, aby řidiči dosáhli na terminál při stáhnutém okénku. Mimo jiné je možné, aby byl tento terminál vybaven tiskárnou, která vytiskne vážní lístek.

SATEN 17

Samoobslužný terminál s přehledným 17-ti palcovým displejem, sloužícímu k obsluze váhy uživatelem. Přesná konfigurace zařízení a zadávaných údajů vždy závisí na požadavku daného provozu. Hlavní přínosem tohoto systému je přehledné rozhraní i pro občasné uživatele.

SATEN mobil

K identifikace požadovaných údajů (SPZ, dodavatel/odběratel, materiál, řidič atd.) při vážení na silniční váze se využívá mobilních zařízení (mobilní telefon/tablet). Do mobilního zařízení jsou zadány např. řidičem přednastavené údaje a je provedeno odvážení a zápis identifikačních údajů do vážního SW Tenzona.

SATEN RZ

Systém využívá systému čtení SPZ, kdy speciální kamery snímají SPZ vozidel a na základě obrazové analýzy dochází k jejímu zápisu do vážního softwaru, čímž je každé vážení jednoznačně identifikováno. Tento typ identifikace může sloužit k absolutní automatizaci provozu na silniční váze, nebo jako doplněk k dalším zadávaným informacím, např. identifikace materiálu na dotykovém displeji atd.

SATEN ČIP

Systém čipů, které jsou umístěny (nalepeny) na vozidlo slouží k jednoznačné identifikaci váženého vozidla – materiálu. Tento systém je vhodný pro provozy, kde jsou často vážena stejná (firemní) vozidla např. traktory nebo pro kombinaci s jiným typem identifikace vážených vozidel.

SATEN CONTROL

Ovladač k SATEN CONTROL

Samoobslužný provoz na mostní váze pomocí dálkových ovladačů, které mají u sebe jednotliví řidiči vážených vozidel. Dálkový ovladač slouží k identifikaci řidiče, bez nutnosti vysednutí z vozu. Tohle všechno urychluje proces vážení bez zbytečný prostojů.

Periferie pro řízení provozu na váze:

  • Kamerový systém  - V době odvážení dojde k pořízení snímku pro zpětnou kontrolu ustavení vozidla na mostní váze.
  • Automatická světelná signalizace (semafory) - Navigace na mostu váhy a informování řidiče o správnosti vážení.
  • Externí tiskárna pro řidiče vozidla - Po odvážení dojde k vytisknutí vážního lístku.
  • Optozávory - Při nesprávném postavení vozidla na mostní váze nedojde k jeho odvážení.

Další možnosti a přehled příslušenství naleznete na KONFIGURÁTORU vážního systému pro mostní váhy.

Samotný vážní SOFTWARE je modifikovatelný dle nejrozličnějších přání a potřeb zákazníků, pro lepší představu přínášíme několik aplikací zde.