Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Tenzona.cz  >  Kolejové váhy

Kolejové váhy, váhy pro kolejová vozidla

Kolejové váhy Tenzona nabízejí tu nejvyšší kvalitu dostupnou na trhu, která je zaručena použitím špičkových komponentů, osvědčeného technického řešení a dlouholetou praxí. To je také jeden z důvodů, proč mají tak pozitivní reference od naších klientů.

Technické parametry
Váživost max.: standardně do 100/120 t, max. 700 t 
Váživost min.: 1000 kg
Přesnost: III (dle OIML a ČSN EN 45 501+AC)
Schválení typu měřidla s platností pro EU.

Technické řešení

Kolejová váha se skládá ze dvou základních částí: mechanické (vážní most a základová vana) a elektronické (tenzometrické snímače a vážní indikátor).

Mechanická konstrukce

Most je řešen z přesné prefabrikované železobetonové konstrukce. Železobetonová konstrukce vážního mostu vyhovuje požadavkům na zátěžový vlak dle LM71. Mosty jsou opatřeny montážními otvory pro zajištění snadného přístupu k prvkům kolejové váhy a kontrolu stavu konstrukce. Na vážním mostu jsou osazeny ocelové desky pro uložení snímačů a nárazníků. Nárazníky zajišťují zachycení horizontálních sil působících na mosty kolejové váhy a vymezení potřebné vůle mezi mosty a základem kolejové váhy. Mezera mezi základovým rámem a okrajem mostů je po celém obvodu kolejové váhy překryta pryžovým těsnícím profilem tvaru T, který zabraňuje padání nečistot do kolejové váhy a omezuje zatékání vody. Vážní mosty jsou uloženy na železobetonové základové vaně realizované z prefabrikátu uložených na betonových základech. Kolejový svršek vážního mostu je napojen na pevnou kolej pomocí speciálních přechodníkových můstků, případně šikmě řezaných kolejnic. Východiskem pro správný návrh kolejové váhy je specifikace typů vážených vagónů.

Snímače a elektronika

Firma Tenzona používá špičková elektronická řešení firmy METTLER TOLEDO. Váhy jsou vybavovány snímači POWERCELL® PDX®. Tyto snímače úspěšně odolávají i extrémním podmínkám. Procesor zabudovaný přímo ve snímači poskytuje nejpřesnější možné výsledky vážení, neboť se průběžně přizpůsobuje obvyklým změnám, jakými jsou například teplota, nelinearita, hystereze, kolísání napětí či průhyb snímače a které ovlivňují všechny snímače založené na technologii měření mechanického napětí. Snímače POWERCELL® PDX® jsou zkonstruovány k použití ve všech typech prostředí a poskytují tak bezkonkurenční výkon a nejnižší celkové náklady na vlastnictví během životnosti váh v celém odvětví. Snímače firmy METTLER TOLEDO jsou použity také u silniční váhykombinované váhy.

Typy kolejových vah

Statická kolejová váha STATIC - pro vážení stojících vagónů a souprav

Statické kolejové mostové váhy jsou určeny pro vážení vagónů v klidu. Konfigurace mostů kolejových vah je určována geometrií vážených vagónů. Podstatnou výhodou statických kolejovývh vah oproti vahám dynamickým je jejich přesnost.

Dynamická kolejová váha DYNAMIC - pro vážení vagónů a souprav za pohybu

Dynamické kolejové váhy jsou určeny pro vážení všech typů vagónů s libovolnou geometrií podvozků, a to za jízdy a bez rozvěšování. Kolejová váha DYNAMIC může být řešena jako váha s krátkým mostem (4,5 m) která umožňuje vážení po nápravách nebo podvozcích. Pokud se jedná o vážení cisteren nebo je rovněž požadavek vážení celých vagónů ve statickém režimu pro dosažení vyšší přesnosti, pak konfigurace mostů vychází z geometrie vážených vagónů a kolejová dynamická váha může být vícemostová a mít délku až 25 m.

Rekonstrukce

Pro modernizace starších mechanických kolejových vah je možno po statickém posouzení a úpravě použít stávající vážní mosty. Výhodou tohoto řešení jsou minimální stavební úpravy. Osazením kolejové váhy Snímači POWERCELL® PDX® se stane Vaše kolejová váha přesnější a spolehlivější.

Digitální zpracování dat

Pro zpracování dat se dnes používá standardně PC, které přebírá hodnoty z vážního indikátoru a zpracovává vozovou knihu, bilanční přehledy a statistiky. Software zpracovaný v prostředí WINDOWS je součástí našich dodávek. Získané data mohou být napojena na vnitropodnikové systémy.

Ověření vah

Zajištění prvotního i následných ověření, nutných pro použití kolejových vah v obchodním styku, je samozřejmou součástí našich dodávek. Vaše kolejová váha je evidována v naší databázi jako stanovené měřidlo, které slouží k obchodnímu styku a musí být ověřováno v dvouletém intervalu. O termínu ověření jsou naši zákazníci informováni předem. Revize a ověření jsou zařazeny podle požadavku provozovatele do plánu prací.

 

Nezávazná poptávka