Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Tenzona.cz  >  Informujeme  >  Informace k ověření (cejchování) silniční váhy

Informace k ověření (cejchování) silniční váhy

Proč ověřit váhu?

Pokud váhu využíváte k obchodnímu styku, je nutné ji každé 2 roky ověřit. Toto ověření provádíme za ČMI (Český metrologický institut), který je oprávněn tyto měřidla ověřovat. Povinnost ověření váhy jako stanoveného měřidla plyne ze Zákona o metrologii č. 505/1990 a souvisejících předpisů.

Jak se připravit:

Pro ověření silniční váhy je nutné zajistit zatížení do jejího maxima. Tedy pokud Vaše váha disponuje maximální váživostí 60 tun, je nutné zajistit zatížení také 60 tun. Běžnou praxí ze strany servisní organizace je zajištění 20t etanolových závaží a vozidla. Dohromady se jedná o cca 35 tun. Pro kontrolu maximální váživosti váhy (v tomto případě 60 tun) je nutné zajistit zbylých 25 tun (např. Tatra s nákladem), tuto zátěž většinou zajištuje objednatel.

Zajištění hmotnosti pro zkoušku maximální váživosti je nezbytnou podmínkou pro úspěšné ověření váhy.

Průběh ověření:

Po odsouhlaseném termínu přijede na místo umístění váhy zástupce ČMI a servisní tým TENZONA, kteří začnou postupně provádět zkoušky pro zjištění přesností váhy. Pokud váha vyhovuje dané třídě přesnosti, opatří Český metrologický institut, nebo autorizované metrologické středisko úřední vážní indikátor značkou nebo vydá ověřovací list anebo použije obou způsobů. Dále jsou zaplombovány jednotlivé části váhy dle nařízení ČMI.

Průběh ověření

Našim cílem je pro Vás zajistit komplexní službu, která pro Vás bude znamenat tyto výhody:

  • Seřízení váhy autorizovaným servisem podle požadavků zákona.
  • Realizaci ověření STANOVENÉHO MĚŘIDLA
  • Koordinace ČMI, servisu TENZONA, dopravy a manipulace certifikovaného závaží.
  • Koordinací termínů v průběhu roku, nenastanou žádné termínové komplikace, ke kterým pravidelně dochází na konci kalendářního roku.
  • Získáte ověření váhy s platností do 31. 12. 2022, i když ověření proběhne kdykoliv během roku 2020.

Jaká je povolená odchylka?

Odchylka váhy je stanovena na základě předpisu pro danou třídu přesnosti. Silniční váhy standardně spadají do třídy přesnosti III s počtem 3000 dílků na celkový rozsah vážení.

Příklad: pro 60 t váhu vychází krok stupnice 60 000 kg/3000 dílků=20 kg. Při zatížení váhy 60t je povolená chyba při ověřování 1,5d /30kg/ a za provozu ±3d /±60kg/ viz graf.  Maximální povolená odchylka při zobrazované hmotnosti 60 t je ±60kg.

graf

Zvážili jste snížení váživosti z 60 na 50 tun?

ČMI vyžaduje při ověření váhy kontrolu maximální váživosti, která je standardně 60t. Dosažení této hmotnosti je často komplikované z hlediska umístění zátěže na omezenou velikost prostor vážního mostu, prodlužuje odstávku váhy a vyžaduje úzkou součinnost provozovatelů vah. Vážená vozidla, pokud nejsou výrazně překračovány limity pro povolená zatížení náprav, nepřesahují hmotnost 50t.

Běžná praxe ze strany servisní organizace je zajištění 20t etalonových závaží a vozidlo pro dopravu a manipulaci se závažím (společně cca 35t). Neznámou zátěž do 60t zajišťuje standardně provozovatel, viz přiložené fotografie.

Výhody snížení váživosti:

  • Kratší odstavení váhy z provozu při ověřování.
  • Snížení nákladů na ověření z hlediska organizace a manipulace s náhradní zátěží.

Pokud tedy hmotnost Vámi vážených vozidel nepřesahuje 50t, zvažte pro jednoduší proces ověření snížení váživosti. Podívejte se níže, jak může v praxi vypadat doložení mostní váhy do plného zatížení 60t. Snížení váživosti z 60t na 50t provedeme bezplatně při ověření silniční váhy.

 

 

Proč ověřit váhu?

Pokud váhu využíváte k obchodnímu styku, je nutné ji každé 2 roky ověřit. Toto ověření provádíme za ČMI (Český metrologický institut), který je oprávněn tyto měřidla ověřovat. Povinnost ověření váhy jako stanoveného měřidla plyne ze Zákona o metrologii č. 505/1990 a souvisejících předpisů.

Jak se připravit:

Pro ověření silniční váhy je nutné zajistit zatížení do jejího maxima. Tedy pokud Vaše váha disponuje maximální váživostí 60 tun, je nutné zajistit zatížení také 60 tun. Běžnou praxí ze strany servisní organizace je zajištění 20t etanolových závaží a vozidla. Dohromady se jedná o cca 35 tun. Pro kontrolu maximální váživosti váhy (v tomto případě 60 tun) je nutné zajistit zbylých 25 tun (např. Tatra s nákladem), tuto zátěž většinou zajištuje objednatel.

Zajištění hmotnosti pro zkoušku maximální váživosti je nezbytnou podmínkou pro úspěšné ověření váhy.

Průběh ověření:

Po odsouhlaseném termínu přijede na místo umístění váhy zástupce  ČMI a servisní tým TENZONA, kteří začnou postupně provádět zkoušky pro zjištění přesností váhy. Pokud váha vyhovuje dané třídě přesnosti, opatří Český metrologický institut, nebo autorizované metrologické středisko úřední vážní indikátor značkou nebo vydá ověřovací list anebo použije obou způsobů. Dále jsou zaplombovány jednotlivé části váhy dle nařízení ČMI.

Ověřování váhy při maximálním zatížení

60623_3.jpg
60623_3.jpg
60624_20180907_123414.jpg
60624_20180907_123414.jpg

Zpět na výpis rubriky