Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Tenzona.cz  >  Informujeme  >  Informace k ověření a nutnosti zajištění náhradního zatížení

Informace k ověření a nutnosti zajištění náhradního zatížení

Proč je nutné ověřit váhu?

Pokud je váha využívaná jako fakturované měřidlo je ji nutné každé 2 roky úředně ověřit. Stanovená měřidla podléhají dohledu státnímu kontrolnímu orgánu – Českému metrologickému institutu (ČMI), který je oprávněn tyto měřidla ověřovat. Povinnost ověření váhy pokud je využívána k obchodnímu styku jako stanoveného měřidla je stanovena vyhláškou č. 345/2002 Sb., v platném znění.

Platnost ověření

Platnost ověření je 2 roky. Doba platnosti ověření stanoveného měřidla se počítá od začátku kalendářního roku následujícího po roce, v němž bylo ověření stanoveného měřidla provedeno. Příklad: váha byla ověřena 1.2.2020  - platnost ověření je do konce roku 2022 tedy do 31.12.2022. Platnost ověření zaniká při jakýchkoli úpravách stanoveného měřidla (výměna komponentů systému atp.).

Jak se připravit:

Pro úspěšné ověření váhy je nutné zajistitění maximálního zatížení váhy. Tedy pokud Vaše váha disponuje maximální váživostí 60 tun, je nutné zajistit zatížení takéž 60 tun. Běžnou praxí ze strany servisní organizace je zajištění 20t etanolových závaží a vozidla. Dohromady se jedná o cca 35 tun. Pro kontrolu maximální váživosti váhy (v tomto případě 60 tun) je nutné, aby objednatel zajistil zbylých 25 tun (např. Tatra s nákladem).

Pokud Vámi vážené hmotnosti nepřesahují 50t, zvažte pro jednoduší proces ověření snížení váživosti (z 60 na 50 tun). Níže se podívejte, jak může v praxi vypadat doložení mostní váhy do plného zatížení 60t.

Zajištění hmotnosti pro zkoušku maximální váživosti je nutnou podmínkou pro úspěšné ověření váhy.

Průběh ověření:

Po odsouhlaseném termínu přijede na místo umístění váhy zástupce ČMI a servisní tým TENZONA, kteří začnou postupně provádět zkoušky pro zjištění přesností váhy. Pokud váha vyhovuje dané třídě přesnosti, opatří Český metrologický institut, nebo autorizované metrologické středisko úřední vážní indikátor značkou nebo vydá ověřovací list anebo použije obou způsobů. Dále jsou zaplombovány jednotlivé části váhy dle nařízení ČMI.

Průběh ověření

Plné zatížení váhy do jejího maxima

Plné zatížení
Plné zatížení
Ověření mostní váhy
Ověření mostní váhy
Maximální zatížení
Maximální zatížení
Plná váha při ověření
Plná váha při ověření
Ověření váhy se zatížením do jejího maxima
Ověření váhy se zatížením do jejího maxima

Zpět na výpis rubriky